آزمون جمع بندی دورس عمومی ترم یک کنکور نظام جدید

اهمیت آزمون آزمایشی و حل تست و نقش آن در موفقیت کنکور بر کسی پوشیده نیست مرکز مشاوره  این مجموعه را برای شما به صورت اختصاصی گردآوری کرده است اگر در مطالعه ی دروس مشکل دارید مطلب روش برخورد با دروس مختلف کنکور را از دست ندهید.

برای جمع بندی دروس عمومی نیمسال اول سال دوازدهم کنکور نظام جدید و مرور کامل دروس ترم یک میتوانید از این مطلب استفاده نمایید همچنین برای دسترسی به آزمون های تالیفی کنکور که هر دو هفته منتشر میگردد به صفحه آزمون آزمایشی رایگان سر بزنید.

برای آماده سازی هر چه بیشتر با کنکور 99 و بهترین روش مطالعه برای نیمسال دوم کنکور به مطلب بهترین برنامه ریزی برای نیمسال دوم کنکور ۹۹ مراجعه کنید.

دانلود سوال و پاسخ تشریحی

دانلود رایگان آزمون آزمایشی جمع بندی دروس عمومی نیمسال اول کنکور نظام جدید سال دوازدهم مطابق کنکور + پاسخ تشریحی